Kontexten

  • Lektion 2 – Hur påverkar kontext, individen och processen entreprenören och nyskapande projekt?

    Vi diskuterar kontextens betydelse för utvecklingen av nyskapande projekt, tex hur vida vissa samhällen och vissa regioner är mer innovativa än andra. En annan aspekt som diskuteras är individen. Vad kännetecknar kreativa och entreprenöriella individer? Avslutningsvis diskuterar vi den innovativa processen. Är det så att vissa sätt att arbeta med nyskapande projekt är mer effektiva…