Projektavslut

  • Lektion 44 – Sammanfattning av projekt

    Den bästa inlärning är när ni kan granska vad ni har åstadkommit och jämföra med det ni hade tänkt göra och kanske vad andra har lyckats med. Ständigt lärande via egna erfarenheter. (Landström & Löwegren, kap 7 – Briner, kap 9)(BNI) Genomgång av adoptionsprocessen som är en standard modell för lansering av en ny produkt.…