Lektion 44 – Sammanfattning av projekt

Den bästa inlärning är när ni kan granska vad ni har åstadkommit och jämföra med det ni hade tänkt göra och kanske vad andra har lyckats med. Ständigt lärande via egna erfarenheter. (Landström & Löwegren, kap 7 – Briner, kap 9)(BNI)

Genomgång av adoptionsprocessen som är en standard modell för lansering av en ny produkt. (Briner, sid201)

Avslut projekt Projektrapport
– Alla aktiviteter klara?
– Alla dokument godkända?
– Slutrapport
– Bokföring stängd
– Kontraktsfrågor
– Informera aktuella intressenter
– Sammanfattning
– Problemformulering
– Avgränsningar
– Mål
– Referensram
– Metod för informationsinsamling
– Lösningsalternativ

Att tänka på (Tips från lärare)

  • Faktabaserade beslut
  • Tät grupp förbättrar kommunikationen
  • Håll ett högt tempo
  • Tänk kreativt vid styrande
  • Noggrann kravhantering
  • Djup & detaljrik beredning
  • Använd endast projektform vid komplexa problem
  • Om man inte ligger på samma nivå skippa avvikelserapportering och satsa på verklighetsrapportering istället