Riskkapital

  • Lektion 41 – Finansiering av nya företag

    Vi diskuterar hur nya projekt finansieras. Vilka finansieringsmöjligheter finns för nya projekt? Hur gör jag för att få kapital från banken? Vad är riskkapital? Hur kan jag få tag på venture Capital? (Landström & Löwegren, kap 9)(SAV) Tips vid nystart av företag • Ordentlig marknadsundersökning. • Underskatta inte behovet av pengar (låt någon kolla din…