Lektion 41 – Finansiering av nya företag

Vi diskuterar hur nya projekt finansieras. Vilka finansieringsmöjligheter finns för nya projekt? Hur gör jag för att få kapital från banken? Vad är riskkapital? Hur kan jag få tag på venture Capital? (Landström & Löwegren, kap 9)(SAV)

Tips vid nystart av företag
• Ordentlig marknadsundersökning.
• Underskatta inte behovet av pengar (låt någon kolla din affärsplan och leta svagheter i ekonomin).
• Känslighetsanalys, hur påverkas ekonomin vid förändringar på marknaden?

Varför är det så svårt att få kapital?
Mellan entreprenören och finansiären finns en
– Osäkerhet och risk
– Informationsassymetri

Entreprenör
Attityd till externt kapital
Projektets trovärdighet
Finansiell kompetens

Finansiär
Kompetens
Transaktionskostnader
Kontroll av kostnader

Finansiella källor i inledningsfasen
– Finansiell bootstrapping.
– Att finna lösningar på resursbehov som innebär att externa finansiella medel inte används.
– Venture Capital – Ägarintresse mm.
– Informellt venture Capital – Privatpersoner, affärsänglar.

Där en trend de senaste åren är att informellt riskkapital blir större och större.

webbtips www.svca.se

Att tänka på vid enkonomiplanering i affärsplanen
– Gör en affärsplan och tänk 3-5 år framåt.
– Gör olika scenarion på framtiden (minst 3) best case, normal och worst case.