The lean startup med Eric Ries

Igår så var jag i Malmö och såg Eric Ries prata om hans erfarenheter inom att starta företag. Hade inte tidigare hört talas om honom men han ligger bakom en teori ”Lean startup” om hur man startar företag på ett snabbt och smidigt sätt. Tänkte dela med mig lite av mina anteckningarna från igår.

Att han började med att säga att de flesta entreprenörer misslyckas första gången var inte det mest uppmuntrande som man som entreprenör vill höra. Han menade på att så är det bara och att man backa upp den teorin genom att se bakåt på entreprenörer genom tiderna. Dock så påpekade han att det inte är fel att misslyckas vilket hans modell visar.

Ett fel som många entreprenörer gör är att de håller fast i grundidéen för hårt. De gör allt för att få grundidéen att bli verklighet när det historiskt sett har visat sig att många företag som lyckats till slut levererade en tjänst/produkt som inte alls såg ut som grundidéen. Det gäller alltså att som entreprenör förändras med och följa med produktens/tjänstens utveckling.

En annan orsak till att entreprenörer misslyckas är något han kallade ”shadow beliefs” och det är tankarna

  1. Vi vet vad kunden vill ha.
  2. Vi kan förutsäga vad som kommer att hända.
  3. Vi gör framsteg när vi avancerar i vår plan.

Dessa tankar är mycket vanliga hos entreprenörer men ofta inte något som lyfts fram på bordet. Entreprenörer bör fundera på ovan punkter och fråga sig själv ”Skulle vi skapa en affärsplan som den ser ut idag med ovan punkter i bakhuvudet?”

Lean startups grundpunkter

  • Användargenererat material, färdig modeller mm.
  • Fråga kunderna vad de vill ha istället för att anta.
  • Agile utveckling

Lästips – The Four Steps to the Epiphany (Paperback) Amazon

Han gick igenom Agile development som är för tungt för att lära ut här men kolla gärna mer om Agile på wikipedia eller på Eric blogg startuplessonslearned.

Feedback-loop
En grundsten i Lean startup metoden är att inte bygga/utveckla något som ingen vill ha. Se till att ta reda på vad kunden vill ha innan man slösar massa tid på utveckling mm. Den enda framgång är när medarbetare lär sig mer om vad kunden vill ha och rör sig mot det målet. Vilket man får genom något Eric kallar en feedback-loop. En hel loop innefattar delarna
Idé – Konstruktion – Produkt/Service – Mätning – Datainsamling – Lärande
Varje loop ger mer kunskap om vad kunden vill ha och för att minska startup tiden så gäller det att minska tiden för varje loop. För att knyta tillbaka till vad han sa i början om att misslyckas så kan man se varje loop som ett ”misslyckande”. Man ska inte förvänta sig att man lyckas efter en loop utan det krävs flera loopar (så mycket feedback från kunden som möjligt) innan man lyckas leverera det kunden vill ha.

Lite andra saker jag snappade upp.

  • Man måste inse att man lär genom att misslyckas.
  • På ett företag gäller det att skapa en kultur där medarbetarna koncentrerar sig på att göra saker som kunden vill ha och våga ifrågasätta när man gör saker utan någon grund hos kunden.
  • Organisationen ska vara byggd för att lära.
  • Hitta early adopters så fort som möjligt. Early adopters är de kunder som verkligen längtar efter en lösning och kan allt om problemet.

Avslut
Jag tyckte det var en intressant metod och även om investerare som Ries påpekade inte är speciellt intresserade av att investera i projekt vars mål är att ”misslyckas” så tror jag att vi kommer få se mer av den här tekniken i framtiden.

Om ni är mer intresserade av ”The lean startup” eller vill få djupare kunskap kan ni gå in och läsa på Eric Ries blogg startuplessonslearned.

Ni kan även se denna föreläsning på Bambuser

Eric Ries föreläsning i Malmö Del 1
Eric Ries föreläsning i Malmö Del 2