Gruppkommunikation

  • Lektion 38 – Gruppövningar

    Olika övningar genomför för att tydliggöra några grundläggande krav för ett bra samarbete i en grupp. Fokus är på gruppen och dess fungerande. (Ingen)(BBR) En lektion där vi praktiskt fick testa envägskommunikation, falsk tvåvägskommunikation och tvåvägskommunikation. Varje övning krävde 3 personer där 2 personer skulle sitta rygg mot rygg och 1 skulle övervaka så att…