Lektion 38 – Gruppövningar

Olika övningar genomför för att tydliggöra några grundläggande krav för ett bra samarbete i en grupp. Fokus är på gruppen och dess fungerande. (Ingen)(BBR)

En lektion där vi praktiskt fick testa envägskommunikation, falsk tvåvägskommunikation och tvåvägskommunikation. Varje övning krävde 3 personer där 2 personer skulle sitta rygg mot rygg och 1 skulle övervaka så att det inte ”fuskades”. Person 1 skulle förmedla en teckning som person 2 skulle teckna.

  • Vid envägskommunikation så fick inte person 2 säga någonting vilket medförde att de flesta bildder inte blev speciellt lik.
  • Vid falsk tvåvägskommunikation så fick person 2 endast svara ja eller nej.
  • Vid tvåvägskommunikation fick båda prata som de ville.

Intressant att desto mer avancerad kommunikationen blev desto längre tid tog det att förmedla bilden. Det blev mer osäkerhet inblandad i kommunikationen.

Svårigheterna av kommunikation inom en grupp blir betydligt mer påtagligt när man gör övningar av det här slaget.

Vi gjorde även en annan gruppövning där man i en grupp om 6-7 personer skulle bygga ihop figurer. Varje person skulle bygga en figur som man på förhand inte visste hur den skulle se ut. Vid start så fick gruppen alla bitarna blandat. Man fick bara skicka bitar till personen på höger sida och ingen fick prata. När alla hade samma figur framför sig så var gruppen klar.

Lärdomen här är att man måste vara beredd att ge upp sin egen värld och se vad andra behöver för att lösa sin eget problem. Man blir lätt egoistisk ”min figur ska vara klar” istället för att inse att man inte vinner något fören alla i gruppen är klara med sina figurer.

Det är väldigt intressant med sådana här pedagogiska gruppövningar där man får testa rollerna mm i gruppen. De lyfter fram problemen på ett väldigt tydligt sätt.