Idéutveckling

  • Lektion 23 – Hur skapar man idéer?

    Konkreta kreativa metoder i ett idélaboratorium ( Michanek, Hela)(JMI) Jonas från Idélaboratoriet AB höll en föreläsning eller mer workshop om hur man genererar idéer och utvecklar dem. En mycket givande och intressant workshop där jag insåg att man i stort sett kan ta vilket behov som helst och sedan komma på hundratals idéer om man…