Projektmodell

  • Lektion 43 – Projektets olika faser

    Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI) En generell modell Initiering – Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav,…

  • Lektion 11 – Projektprocessen

    Projekt leder till förändring och skiljer sig från det dagliga arbetet. Vi beskriver hur aktiviteterna hänger samman till processer och hur den ursprungliga idén påverkar processen. (Artiklar)(BNI) Ett projekt är ett tillfälligt åtagande med syfte att förändra. Att driva projekt är ett dyrt arbetssätt. Vi gick igenom PMIs modell (hittar ingen bra modell på nätet…