Lektion 43 – Projektets olika faser

Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI)

En generell modell

  1. Initiering – Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav, tidsramar och resursåtgång.
  2. Kravhantering – Projektledare ser till att kraven på projektet formuleras, kraven ska ska tala om hur man går från initieringen till de mål som satts upp för projektet.
  3. Planläggning – Omvandla kraven från intressenterna till mätbara mål.  Samt lista de aktiviteter som måste genomföras för att uppnå de målen. Beskriver vägen från mål till avrapportering.
  4. Genomförande – Genomför den lista på aktiviteter som gjort i punkt 3.
  5. Styrning/uppföljning – Kontrollera så att kraven och resultatet matchar.
  6. Överlämning – Överlämna resultatet till beställare.
  7. Avslut – Avsluta projektet, samt gå igenom vilka lärdomar man fått av projektet (skapar kontinuerlig utveckling).