Projektplanering

  • Lektion 36 – Planering av aktiviteter i ett projekt

    Ni ska lära er att lista alla tänkta aktiviteter, leta efter deras respektive samband och lägga samman för att visa att du blir klar med projektet i tid. (Landström & Löwegren,  kap 7)(BNI) Tänk på korttidsminnet, vi kommer ihåg begränsat med info, under begränsad tid. Att tänka på vid skapandet av ett dokument Skaffa ett…