Lektion 36 – Planering av aktiviteter i ett projekt

Ni ska lära er att lista alla tänkta aktiviteter, leta efter deras respektive samband och lägga samman för att visa att du blir klar med projektet i tid. (Landström & Löwegren,  kap 7)(BNI)

Tänk på korttidsminnet, vi kommer ihåg begränsat med info, under begränsad tid.

Att tänka på vid skapandet av ett dokument

  • Skaffa ett mål med dokumentet som ska skapas
  • Vem är mottagaren av dokumentet?
  • Vilken struktur eftersöks? Standardföljd, tidsföljd, rumsföljd, logisk följd eller associativ följd.

Kolla projektverktyget – Brainpool.se