Anteckningar från ett seminarie i Personligt ledarskap med Torkild Sköld

Igår var jag på ett seminarie i Personlig ledarskap som annordnades av Malmö nyföretagar center i samarbete med mtgruppen. Semenariet hölls av Torkild sköld som är en av mtgruppen föreläsare. Jag har läst en hel del om personlig utveckling de senaste åren och hade redan koll på en hel del. Det är dock aldrig fel att få en uppfräschning och man lär sig alltid något nytt. Jag hade även blivit tipsad om att Torkild var duktig på området, vilket han också var. Nedan delar jag med mig av mina anteckningar, även om de kan kännas lite sporadiska så lär du dig säkert något nytt.

Vad retorik borde vara

Retorik – konsten att tala, läran om att uttrycka sig.
Torkild menade på man borde fokusera på att lära sig att tala så att folk förstår. För att det ska uppstå en meningsful kommunikation måste både parterna förstå varandra. Lär dig att anpassa och ändra din kommunikation till den du kommunicerar med. Om en form av kommunikation inte fungerar testa en annan.

Hur kan du leda andra om du inte kan leda dig själv.

För att kunna förstå och leda andra så måste du kunna leda dig själv vilket kräver att du har en bra självkänsla.

5 grundprinciper för personligt ledarskap.

1. Jag kan göra fel men jag är aldrig fel
2. Det är syftet – inte målet som är det viktiga
3. Vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring
4. För att göra det jag vill krävs en vinst
5. Meningen med kommunikation är den respons jag får

Självförtroende och självkänsla

Självförtroende – Att göra
Stark tilltro till den egna förmågan att prestera

Självkänsla – Att vara
Medvetenheten om den egna personens värde

Prestation – Självförtroende – Gör
Egenskap – Självkänsla – Är

När du ger feedback till dig själv och andra fokusera på att ge feedback på det personen är.

Många människor döljer dålig självkänsla med överdrivet starkt självförtroende.

Att sätta mål

Vid målsättning börja med att

1. Var tacksam för det du har (och uppskatta det du kan få)
2. Ta reda på vad du är bra på.
3. Våga be om hjälp på de områden du är mindre bra på

En tankeställare – Torkild ställde frågan om hur många i salen som tyckte om att hjälpa andra, alla händer flög upp, sedan ställde han frågan hur många som har för vana att be om hjälp, väldigt få händer restes och med lite försiktighet.

När du ställs inför en utmaning se till att fokusera på lösningen och inte problemet. Många har en tendens till att fokusera på frågor som,
Varför hände detta? Vem eller vad var orsaken till att det hände?
Istället för att fokusera på
Hur löser vi detta? Vem eller vad behöver vi för att lösa det?

Försöka vs göra

Tänk på att formulera dig rätt när du sätter mål
Det är stor mental skillnad på att säga
Jag ska försöka gå ner i vikt
Och
Jag ska gå ner i vikt

Det du intalar dig och andra det blir sanning

Vald sanning – Om du tycker att du är för gammal att lära dig något
Beslut – Så kommer du troligtvis att besluta dig för att det inte är lönt att lära dig något
Beteende – vilket leder till att du inte lär dig något
Resultat – vilket bekräftar att du är för gammal för att lära dig något

Ex. Man kan inte lära gamla hundar att sitta – De människor som tror på det kommer helt enkelt inte att se möjligheten att det kan gå.

Många jämför sig med andra.

Det kommer alltid att finnas människor som är bättre än dig oavsett vad du jämför med. Den enda personen du kan bli bättre än är dig själv, så se till att fokusera på att bli bättre inte att bli bäst.

En formel för vardagssituationer

Händelse + Reaktion = Resultat
Fokusera på reaktionen för att bygga upp din självkänsla.

Hur börjar jag jobba med min självkänsla?

Börja med att varje kväll skriva ner

1. 3 bra saker från dagen och koppla dem till en egenskap. (träna på att bekräfta dig själv)
2. 3 saker som du är tacksam för, fokusera på det du har.
3. 3 saker som du behöver hjälp med.

Rädslor

Vi är alla rädda för saker och alla rädslor kan kopplas till tre grundrädslor.

1. Förlora någonting vi har
2. Inte få någonting vi vill ha
3. Bli avslöjade

Ex Vid rädsla för spindlar är det oftast inte spindeln vi är rädda för utan att vi inte vet vad spindeln kommer att göra, vi är rädda för att förlora kontrollen.

Rädsla = Ambitioner

Först när du accepterar dina rädslor/svagheter så kan du börja bearbeta dem.