Lektion 24 – Idéarbetets fem faser

Idéarbetets fem faser (Michanek, Hela)(JMI)

Fundera över följande fråga
Vem bestämmer vad som är en bra ide?
En fråga som troligtvis de flesta har svårt att svara på eller så finns det väldigt skiljda åsikter om vad svaret är. Det är en intressant fråga och verkligen något att fundera på. Speciellt om du har många i din närhet som är duktiga på att förkasta dina idéer.

Jonas svar var i alla fall att den enda som kan svara på om det är en bra idé är framtiden.
Vilket det ligger någonting i eftersom man ofta inte vet om något är bra förens den stora massan har provat den och gett sin åsikt.

Att fånga upp idéer är inte en lätt sak och man har försökt många metoder genom tiderna. Bland annat har det har funnits webbsidor som försökt ta vara på människors idéer. Här nedan är två av dem

Ideas.com – säljer användares idéer till stora företag
Interesting.org – skickade ut frågor/problem till användare och de som har bäst lösning eller svar vinner något.  (Finns inte i denna form längre)

Om man vill söka sig till områden där de behöver bli bättre på innovationer så ska man söka sig till södra och östra delen av EU vilka är områden som är väldigt svaga på innovationer, iaf de som genomförs.

Det problem dem flesta gör är att de löser ett problem som inte är den verkliga orsaken till att det uppstått ett problem. Många har lätt för att lösa problemet som finns framför näsan på dem utan att fråga sig varför detta problem har uppstått. Resultatet blir att man inte får löst grundproblemet och nya problem kommer att uppstå. Så det är otroligt viktigt att ta reda på vad grunden till problemet man ska lösa är.

Lästips
Richard Florida, creativeclass.com