Lektion 25 – Tema kreativitet (SAKNAS)

Uppföljning och avslutning. Kreativitet som dynamisk process – ni tränas i att arbeta med kreativitetens faser. Vi diskuterar hur processen kan bli effektivare samt hur den påverkar val och bedömning av idéerna. (Michanek – Landström & Löwegren, kap 4 – Sahlin)

Alla läsare är välkomna att diskutera ovan ämne i kommentarerna.