Lektion 27 – Omvärld och marknad

Omvärldens och marknadens betydelse för idens genomförbarhet. Marknadsundersökningar, behövs dem? Affärsmodellens betydelse för framgång.(Landström & Löwegren, kap 5-6)(MLO)

För att reducera risken vid nystartat av företag bör man göra en omvärldsanalys och en noggrann marknadsundersökning.

Omvärldsanalys

Fundera över följande,
– Vad i omvärlden kan påverka en bra idé?
– Vilka är kunderna?

Säg aldrig att du inte har några konkurrenter, det finns alltid konkurrens i någon form.

Det är väldigt svårt att lyckas med något man startar med när det är en nedgång på marknaden. Dock så kan det gå och Vhs & Lp är exempel på bra idéer som skapades under en nedgång på marknaden.

Marknadsundersökning
Vilka beslut ska vi fatta?
Detta är den fråga man bör basera marknadsundersökningen på.