Användbarhet – ”Det kan vara så mycket bättre”

Varje dag surfar vi runt på webbsidor som är svåra att förstå eller webbsidor som gör det otroligt komplicerat att hitta det vi söker. Vardagsrutiner tar längre tid än de borde och system som ska hjälpa oss skapar istället frustration och ohälsa. Interaktionen mellan människor och vår digitala omgivning behöver bli mycket bättre. Genom utbildningar inom bland annat Människa-maskin interaktion, Psykologi och ett livslångt teknikintresse så har jag fått en bra grund till att förstå hur och varför människor interagerar med teknik som de gör och vad som krävs för att den interaktionen ska bli så smidig som möjlig. Som projektledare i Burlövs kommun och reservdelsansvarig Gambro Water Systems hade jag konstant direktkontakt med kunder och användare. Den kontakten har gjort att jag har lärt mig att lyssna och förstå vad människor vill ha och vad som frustrerar dem. Det har i sin tur lett till att jag fått en djupare förståelse i vad som krävs av ett användbart system. Det har även medfört att jag har det lätt för att förklara för användaren hur den ska göra eller varför saker och ting är som de är.