Venture cup 2009

Om du inte redan har gjort det är det dags att anmäla dig nu.
Deadline för första delmomentet Affärsidé är den 3 nov.

”Venture cup är en affärsplan tävling som syftar till att inspirera och engagera
människor med affärsidéer att ta ett steg närmare att förverkliga dem”

Du kan läsa mer om venture cup syd här.