Lektion 31 – Att styra projekt

Som projektledare skall ni kunna styra projektet, så att planen följs, så att vi blir klara i tid till rimlig kostnad med förväntat resultat. (Landström & Löwegren, kap 7)(BNI)

För att säkerhetsställa att projektet rör sig mot målet så måste man kontinuerligt kontrollera alla pågående aktiviteter. Genom dessa kontroller kan omfördelning av olika resurser göras för att se till så att man når projektets mål.

Frågor som man kan ställa sig är bla

  • Hur har de olika arbetsmomenten genomförts?
  • Hur långt har vi kommit i förhållande till planen?
  • Finns det några nya/gamla faktorer som kommer att påverka fortsättningen?
  • Hur mycket finns det kvar att göra?

Två verktyg för att kontrollera projektets framgång är

Resultatvärdesanalys – En analys av projektets tid i relation till projektets kostnader.  (saknar bra länk)

Grindar/stolpar – I projektplanen planerar man inte grindar och stolpar. Stolpar anges till delmål som är viktiga för projektets fortsättning. Grindar anger att något måste vara klart och projektet inte kan gå vidare förens aktiviteten är klar.

Kvalitetsgranskning – En utomstående aktör går igenom resultatet och bedömer om det håller förväntad kvalitet.